I welcome you

PETRA  BOOLMAN

Rijswijk, Gelderland

Petra valt in de zomer van 2002, tijdens een vakantie in Frankrijk, van een paard. Met hersenletsel, een contusio cerebri in vaktaal, belandt ze in het ziekenhuis. Dit is het begin van een ander leven. Anders dan het was en anders dan ze ooit voor mogelijk had gehouden.

 

"Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mijn wereld in de afgelopen vijftien jaar steeds een beetje groter is geworden. Zo’n tien dagen na het ongeluk was ‘ie zo groot als een ambulance, nu reikt ‘ie weer tot aan de sterren.

Alhoewel; ik overdrijf. Ik kan best veel, maar alles is begrensd. Was het voor het ongeluk 'tot aan de sterren’, nu is het ‘voor zover mogelijk’ ..."

 

ACTIVITEITEN

 • 3 oktober 2017 - Tilburg

  Een bijdrage geleverd aan de afsluitende bijeenkomst van de leergang NAH - in de vorm van gesprekjes met groepjes deelnemers - van de Amarant Academie, Montfortanenlaan 13 in Tilburg.
 • 1 november 2017 - Huissen

  15.00 - 17.00 uur. Lotgenoten- en partnergroep NAH van hersenletsel.nl. Een interactieve middag waarbij de niet-zichtbare gevolgen door hersenletsel centraal staan. Gemeenschapshuis Huissen - Zand, van Wijkstraat 31, 6851 GL Huissen
 • 21 november 2017 - Gouda

  21 november 2017 19.30 - 21.30 uur. Themabijeenkomst NAH voor cliënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Voor de pauze presentaties van Petra Boolman en een zorgprofessional. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en/of met elkaar in gesprek te gaan. Locatie: de Veste, Ridder van Catsweg 300, Gouda.
 • 28 maart 2018 - Arnhem

  Lezing voor zorgprofessionals tijdens de Werkconferentie hersenletsel ‘De digitale keten’, van 13.00 tot 17.00 uur in Rijnstate Ziekenhuis Wagnerlaan 55  6815 AD Arnhem

 • 8 mei 2018 - Vuren

  Informatie-avond over NAH verzorgen bij vrouwenvereniging ‘De Waalkring’, van 20.00 tot 22.00 uur in cultureel centrum 'De Koels’ Molenlaan 17  4214EA  Vuren tel. 0183-630573

 • 17 mei 2018 - Arnhem

  Een boekbespreking over ‘Best wel heavy’ voor lotgenoten en professionals in bibliotheek Kronenburg, Kronenburggalerij 7, 6831 ET Arnhem

 •  21 juni 2018 - Arnhem

  Workshop NAH voor wijkteam Arnhem, samen met Leonie Derksen, procesbegeleider Siza

  Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem

 • 28 juni 2018 - Etten Leur

  Werkconferentie NAH, Het Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK  Etten Leur

 • 3 juli 2018 - Tilburg

  Presentatie voor de deelnemers van de leergang NAH van de Amarant Academie, Montfortanenlaan 13, 5042 CT  Tilburg

 • 20 september 2018 - Arnhem

  Workshop NAH voor wijkteam Arnhem, samen met Leonie Derksen, procesbegeleider Siza

   Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem

 • 25 september 2018 - Arnhem

  Workshop NAH voor wijkteam Arnhem, samen met Leonie Derksen, procesbegeleider Siza. Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem

 • 21 januari 2019 - Utrecht

  Samen met Klazien v Dommelen, MDFT therapeute (Reinaerde) workshop verzorgd voor gezin- en systeemtherapeuten van zorgorganisatie Reinaerde waarin met name aandacht voor de gevolgen en impact van NAH op het leven van getroffenen en naasten.

  Reinaerde, Orinocodreef 21 in Utrecht.

 • 17 januari 2019 - Tilburg

  Bij de afsluitende bijeenkomst van de leergang NAH mijn persoonlijke verhaal met de groep gedeeld en in het bredere perspectief van ‘positieve gezondheid’ en ‘herstel’ geplaatst.  Amarant Academie, Montfortanenlaan 13 in Tilburg.

 • 23 februari 2019 - Wijchen

  Vanuit de gemeente Wijchen wordt op zaterdag 23 februari een informatiebijeenkomst over NAH georganiseerd waar ik zal vertellen over mijn eigen ervaringen met hersenletsel. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het delen van eigen ervaringen. De bijeenkomst sluit af met een lunch waarbij we op informele wijze napraten…

  Wijkcentrum De Brink, zaterdag 23 feb. 2019, 10.30 - 12.30 u, Brink 27, 6603 JR Wijchen 06 13114648

 • 25 maart 2019 - Kesteren

  Petra Boolman en predikante Gea van der Velde verzorgen samen een informatie-avond over NAH en Verlies voor getroffenen en naasten. Leven met hersenletsel is voor velen leven met verlies wat, zelfs na vele jaren, niet over gaat, wat niet slijt en heet ook wel ‘levend verlies’…

 • 15 juni 2019 - Groesbeek

  Tijdens de jaarlijkse en geaccrediteerde cursusdag van Alumnivereniging Ergotherapie Nijmegen zal ik als openingsspreker vertellen over mijn eigen ervaringen met hersenletsel, beginnend vlak na het ongeval tot en met het hier en nu. Leven met hersenletsel is nl. niet een statische manier van zijn, maar is vaak een proces met diverse stadia. In mijn verhaal koppel ik die stadia aan het begrip ‘positieve gezondheid’ en de verschillende herstelfasen zoals wetenschapper Machteld Huber die in 2015 omschreef.

  Opening cursusdag is van 10.00 - 11.00 u in ZZG Zorghotel, Groesbeek.

Contact me  >

 

 

 

LEVEN MET  HERSENLETSEL

Copyright © 2018   |   Petra Boolman Januari 2018

All Rights Reserved.

Webdesign:  BELLETTERIE,  Maurik